Bijzonder aan het Rotskerkje is, om te beginnen, de ligging, 50 meter boven de rivierbedding en ca 50 meter onder een burchtruïne, in een nis in de rotsen. Het is geen wonder dat de mensen al honderden jaren allerlei fantasieën hebben over deze locatie. Het heeft uiteindelijk geleid tot de overlevering van een sage, waarvan meerdere versies de ronde doen. De kern van deze sage behelst het verhaal van twee broers uit het geslacht van de Heren van Oberstein die verliefd werden op hetzelfde meisje en dat de ene broer zijn rivaal uit de weg ruimde door hem uit een venster van de oude burcht te duwen. De broedermoordenaar vond pas weer zijn zielenrust, nadat hij op de plaats waar het beklagenswaardige slachtoffer destijds zijn dood vond, eigenhandig een nis in de rotsen had gehakt en op deze ongewone plaats een Godshuis had gebouwd.

Dit is natuurlijk slechts een vroom verhaal, waarvan het waarheidsgehalte zeer te betwijfelen valt. Alleen al op natuurwetenschappelijke gronden is het maken van de nis (ca. 25 meter lang, 17 meter diep en een gemiddelde hoogte van 12 meter = 5000 m3  in dit massieve gesteente porfieriet met een druk van 2400kg/cm3) zeer twijfelachtig en valt het historisch op geen enkele wijze te bewijzen. Aan de andere kant heeft er inderdaad in de familie van de Heren van Oberstein een familiemoord plaats gevonden: omstreeks 1328/29 werd Wirich von Daun door de verre neef, Eberhard Bossel von (Ober-)Stein, om het leven gebracht. Het slachtoffer kwam echter niet door een val van de rotsen om het leven, maar werd ‘s nachts in bed doodgeslagen.

Querschnitt

Dwarsdoorsnede van het Rotskerkje, die “das Loch” in de berg aanschouwelijk maakt.