Uit de bouwperiode van het Rotskerkje (1482-1484) zijn slechts weinig kunstwerken behouden gebleven. Zo is bijvoorbeeld bekend, dat er oorspronkelijk drie altaren hebben gestaan. Een hoofd-, een Maria- en een Wolfgangaltaar. Het kerkje bezit nu nog slechts een altaarstuk uit de middeleeuwen. Meerdere beschadigingen, door brokken gesteente die van de Bossenstein naar beneden kwamen, vernietigden de laatmiddeleeuwse ramen. Ook de “ongelukkige” restauratie door Wilhelm Heilig (1927/28) heeft ertoe bijgedragen dat de middeleeuwse sfeer grotendeels verloren is gegaan. Gelukkig zijn er een aantal interessante interieurstukken behouden gebleven.