Beknopte geschiedenis van de Felsenkirche

Paus Sixtus IV (1471-1484) gaf op 23 augustus 1482 inderdaad toestemming, om “de oude kerk liggend voor het plaatsje Oberstein af te breken en door de Heer Wirich von Daun, Heer van Falkenstein en Oberstein, een nieuwe in het stadje te laten bouwen….” Bij deze adellijke figuur gaat het om de toentertijd, regerende eigenaar van de Heerlijkheid Oberstein, die enkele tientallen jaren eerder de heerlijkheid, liever gezegd, de Graafschap Falkenstein in de Pfals had verworven. Daarnaast bekleedde hij diverse ambten in dienst van Rijks- en keurvorsten en beschikte hggelijktijdig ook over de noodzakelijke financiële middelen om de bouwwerkzaamheden aan de kerk van Oberstein te financieren. Al zeventien maanden later, op 18 januari 1484, was het nieuwe Godshuis in de rotsen klaar. Deze bijzonder korte constructietijd onderbouwt de aanname dat het hier slechts om een verbouwing ging. Als financiële zekerheidsstelling dat de maatregelen (“ter handhaving van de kerkdiensten”) betaald konden worden, schonk Wirich in 1484 met toestemming van zijn inmiddels volwassen zonen en opvolgers (Melchior en Emich) aan het Rotskerkje de uit acht afzonderlijke boerderijen bestaande Hubhof in de parochie (Nieder-)Brombach. Uit de schenkingsoorkonde blijkt dat “de oude kerk in Oberstein al was ontwijd, en dat de nieuwe in het dal van de voorburcht was gebouwd en gewijd”.

Er is nog meer bewijs voor de stichting van het Rotskerkje in de jaren 1482/1484. Tussen de weinige bewaarde resten van de originele vensters is nu nog de afbeelding van de stichter en bouwmeester in deemoedige, knielende houding met het onderschrift “Wirich vo(n) Dune her(r) zu Falkenstein und zu(m) Oberstein 1482” te zien. De overige resten van de originele vensters, zijn fragmenten die tegenwoordig in de schietgatvensters van de borstwering zitten en een voorstelling laten zien van de bisschop Nicolaas van Myra. (met zijn heiligenattribuut, de drie goudstukken) evenals het wapen van de graven von Leiningen (drie zilveren adelaars op blauwe achtergrond), de familie van de bruid van de bouwheer.

 

Stich3Het Rotskerkje met het oude kasteel (deel can de prent van M. Merians uit 1654)

 

 

Titelengl

 

The entire article in dutch and further information about the history of the Felsenkirchen can be found in the brochure De Felsenkirche – het karakteristieke bouwwerk van de stad Idar-Oberstein (Gids voor de bezienswaardig-heden van het Rotskerkje)” available at the church.