Entree

Entree 
Volwassenen2,00 €
Kortingstarief1,50 €
Groepen
(10 volwassenen)
1,50 €
Kinderen
(6 - 16 jaren)
0,50 €
School groepen0,50 €

De kerk zal tot eind 2020 gesloten blijven omdat de rots uitgebreid beveiligd moet worden.

Volgens een nieuw deskundig advies moeten er voor de installatie van de ankers met een lengte van vijf tot zes meter passende boorgaten worden geboord.
Het gevaar bestaat dat stenen of delen van de oude borstelbeton veiligheidslaag loskomen en naar beneden vallen.

Alle paden rond de Felsenkirche zijn afgesloten, er is een zeer hoog risico op rotsval.

 

Felsenkirche geschlossen, Sicherungsarbeiten am Felsen - sehr hohe Steinschlaggefahr!

Church in the rock closed, safety work on the rock - very high danger of falling rocks!

L'église sur le rocher est fermée, travaux de sécurité sur le rocher - danger très élevé de chutes de pierres!

Rotskerk gesloten, veiligheidswerkzaamheden op de rotsen - zeer groot gevaar voor vallende stenen!

¡La iglesia de la roca está cerrada! Trabajos de seguridad en la roca - ¡peligro muy alto de caída de rocas!

Chiesa rupestre chiusa! Lavori di sicurezza sulla roccia - pericolo di caduta massi molto elevato!

Скальная церковь закрыта, работа на скале - очень высокая опасность падения камней.